du er her: helbred

 

Helbred

 


"Man bør aldrig glemme, at hvad der er sandt for vand i den frie natur, også gælder vandets reaktion i vores kroppe.
Hvis vi behandler vores kroppe som maskiner, vil de lide af stress og svigtende helbred.
Hvis vi viser dem respekt, lytter til deres signaler og tilstår dem den nødvendige hvile samt den bedste mad og det bedste vand, vi kan fremskaffe, så vil de reagerer tilsvarende.
Uanset hvad vi gør ved vand, falder det tilbage på os. Uanset hvad vi gør ved vores kroppe, falder det tilbage på os."

 

Sundhed og struktureret vand - Sygdom og ustruktureret vand

Meridianterapi

Alternativ behandling, yoga og meditation

 

Sundhed og struktureret vand
Sygdom og ustruktureret vand

"Det første liv der opstod på jorden, bestod af mikroorganismer. Det kunne være bakterier, svampe eller alger. Fælles for dem er at de formerer sig meget hurtigt og uhæmmet under gunstige forhold, og bliver passive og inaktive under ugunstige livsforhold.

Det er karakteristisk for dem, at de foretrækker energifattige områder for at trives bedst, som f. eks ved forrådnelse af dyr og planter, eller stinkende stillestående vand.

I energirige områder kommer mikroorganismerne til kort, fordi disse områder er indtaget af komplekse flercellede organismer, der holder mikroorganismerne under kontrol.

Grunden til at flercellede organismer har kunnet udvikle sig i løbet af evolutionen er, at de har kunnet uddelegere opgaverne til forskellige celler, så én celle ikke skulle indeholde alle livets funktioner. Det er med tiden blevet til den mangfoldighed af specialisering og komplekst liv, som vi kender i dag. Og specialiseringen har bevirket at de flercellede organismer udnytter specifikke funktioner fra forskellige mikroorganismer.

Så et menneske har mange flere mikroorganismer end celler i kroppen. Mikroorganismerne er bare under nøje kontrol af de flercellede organismer, så de ikke får lov til at dele sig uhæmmet uden mål og med. Når de alligevel gør det kalder vi det sygdom, og kroppen går i højeste alarmberedskab for atter at få kontrol over tilstanden (rask).

Det der karakteriserer en flercellet organisme er struktur, kontrol og plan. Det kræver velordnede forhold og energi. Det er her det strukturerede vand spiller en central rolle.

Som beskrevet andre steder på sitet kan vand optage energi under ordnede forhold (vands frie bevægelsesmønster under påvirkning af vedvarende naturenergier, fra den laveste frekvens 7,8 Hz, Schumanresonansen, til det synlige lys i regnbuen). Alle frekvenser fra det ultraviolette og højere er skadelige for livet og kan ikke optages af vand.

Energier i livsområdet fra Schumanresonansen til og med regnbuen, der ikke er i fase med de vedvarende naturenergier, kan heller ikke fanges og bruges af vandet, men vil derimod trække energi fra vandet. (Se ill.)

Når vi drikker det strukturerede vand, indtager vi energiholdige vandmolekyler, der er i fase med naturenergierne, og som direkte kan optages i kroppens energisystem.

Opstår der en sygdom i kroppen, er det fordi at den naturlige energi på det pågældende sted er blevet svækket. Et svækket energiområde mister sin stærke struktur, og mikroorganismerne kan tage herredømmet og formere sig uhæmmet, indtil den flercellede organisme atter genvinder kontrollen.

Det er hovedforløbet i de fleste af menneskets sygdomme. Ved kræftsygdomme deler kroppens celler sig pludselig uhæmmet, og cellerne er upåvirkede af kroppens styresystemer og deler sig på må og få ligesom encellede organismer uden cellekerne.

Det kunne meget vel tænkes, at også ved kræftforekomst er energiniveauet meget lavt, og i stedet for mikroorganismer er det pludselig kroppens egne celler der opfører sig som mikroorganismer og bevirker en farlig sygdom.

Der tror jeg også, at brug af naturlig struktureret vand vil have en gavnlig effekt. I hvert fald ved kemoterapi er struktureret vand overordentlig vigtigt. Det er sådan, at patienters blod under kemoterapien bliver udsat for en stor belastning, da blodet har mange affaldsstoffer fra kemoterapien der skal transporteres væk.

Blodcellerne kollapser ofte under dette store pres, og når blodcellerne kollapser så klumper de sammen og kan ikke mere neutralisere affald, nu hvor de har allermest travlt.

Energien i det strukturerede vand korresponderer direkte med blodet, og vandet genoplader øjeblikkeligt blodlegemerne, så de igen flyder frit og atter kan arbejde. Derfor er det vigtigt for kemopatienter at drikke ca. 3 liter struktureret vand hver dag i hele kemoforløbets varighed."

 

til toppen

 
Meridianterapi

Energien i menneskekroppen løber i nogle komplicerede elektriske ledninger der er forbundet på kryds og tværs. Enhver sansning har en indflydelse på vores elektriske kredsløb, og det synes umuligt at afdække de tusindvis af hændelser af fysiske og følelsesmæssige årsager, der rent faktisk foregår i vores krop ved enhver påvirkning. Heldigvis er der system i galskaben.

Vores energisystem er godt beskrevet med vores viden om akupunkturpunkter og meridianbaner. Meridianbanerne er kroppens hovedkabler i vores elektriske system, og de kommer alle i berøring med hudens overflade, i det vi kender som akupunkturpunkter. Der findes kortlagte meridianer til alle kroppens funktioner. Alle indre organer har en meridianbane, og menneskets energisystem er indrettet så smart, at man ved fysisk påvirkning af et akupunkturpunkt kan harmonisere et dårligt fungerende organ. Der er også udviklet teknikker til at harmonisere hele energisystemet og genoprette eventuelt dårlige energiforbindelser, så vi burde  fungere optimalt.

Den meridianterapeutiske metode vi anvender er udviklet på baggrund af tankefeltterapi og kendes som EFT - metoden, Emotional Freedom Techniques. EFT er en moderne komplementær behandling, og den har sin oprindelse i gammel kinesisk medicin. EFT virker på kroppens energisystem og bygger på viden om, at ubalancer i kroppens energisystem kan have stor indflydelse på helbredet - fysisk, og mentalt.

EFT giver anvisninger på, hvordan vi ved påvirkning af energisystemets 14 hovedmeridianer kan sikre, at energien flyder frit i energisystemet. Er der opstået blokeringer i meridianbanerne, eller er forbindelsen af af andre årsager dårlig, kan energikommunikationen genoprettes ved at banke let (tappe) på  hver enkelt meridians endepunkt. Derved aktiveres meridianen, og ved regelmæssig stimulation af meridianernes endepunkter vil energisystemet med tiden flyde frit. Allerede ved de første anvendelser af metoden kan der spores en effekt, og det er meget motiverende at opleve at noget virker.

På EFT-centerets site www.eftcentret.dk  kan der i en dansk udgave downloades en meget detaljeret og grundig anvisning på anvendelse af metoden, og beskrivelse af de mange gode effekter som metoden har på vores helbred, følelsesmæssigt, fysisk, og mentalt. Vi har erfaret, at metoden i sin enkleste form er yderst effektiv sammen med det aktiverede vand. For at få den optimale gavn af energiindholdet i det rørte vand er det vigtigt at energien flyder frit og uhindret. Alle spørgsmål og henvendelser om selve EFT metoden henvises til EFT-Centret.

Illustrationerne viser de enkelte meridianendepunkter, med angivelse af rækkefølge, meridianreference og en præcis angivelse af hvor det enkelte punkt findes.

 

til toppen

 
Alternativ behandling, yoga og meditation

Ved at drikke det energimættede strukturerede hexagonale vand dagligt i en periode vil man kunne erfare vandets generelle helbreds- og sundhedsfremmende egenskaber. Da vandet ikke er medicin rettet til specifikke fysiske svækkelser eller fysiske symptomer, kan det ikke undre at  det strukturerede vand også har en effekt psykisk og mentalt. Da vi består af ca. 70 % vand, må kvaliteten af vand have indflydelse på alle livsfunktioner og livsområder.

Kliniske observationer har vist, at regelmæssig indtagelse af struktureret vand også kan føre til forløsning af emotionelle traumer. Klinisk har det været muligt at fastslå, at det strukturerede vand dels er i stand til at ”genoplive” slumrende cellefunktioner i organismen og hurtigt fjerne dybtliggende giftophobninger, men også være forløsende for selv dybe og fortrængte emotionelle traumer.

Den vedvarende indtagelse af  struktureret vand  øger organismens energiniveau, og hæver derfor bundniveauet for den frekvens som organismen svinger eller vibrerer med, så vandet hæver med andre ord også bevidsthedsniveauet.

Det gør ikke vandet til hverken guru eller terapeut, men vandet viser os hvad det er for ressourcer vi har tilgang til, både fysisk, mentalt og spirituelt, når vi drikker energimættet struktureret vand.

Det gode vand giver ud over muligheden for øget fysisk og psykisk velvære, også  større mental klarhed til en mere realistisk virkelighedsanskuelse og virkelighedsforståelse. Det giver håb for de af os som gennem livet måske har erfaret, at vi har nogle psykologiske, sociale eller emotionelle dysfunktioner, som kognitive terapeutiske forløb eller andre terapeutiske tilgange ikke har kunnet udrede.

Det har aldrig været naturens eller skabelsens hensigt, at vi skulle drikke ustruktureret energifattigt vand. og så få sløret vores selvforståelse og virkelighedsopfattelse, men det ustrukturerede energifattige vand er overvejende en konsekvens af vores tankeløse og respektløse forhold til naturressourcerne. Vi kan heldigvis stadig blive klogere.

Når det strukturerede vand også virker ved at harmonisere og stabilisere energi- og bevidsthedstilstande, åbner det muligheder for nye terapeutiske indsatsvinkler. At det er muligt at arbejde med udgangspunkt i energitilstande og bevidsthed, er ikke nyt land for alternative krops- og energiterapeutiske behandlere, eller for yogapraktiserende og mediterende. Både for behandlerne og de yoga- og meditationspraktiserende, gives der metoder og tekniker som kan igangsætte udrensningsprocesser, fysisk, mentalt og spirituelt, for at opløse forskellige typer af blokeringer og traumer og derigennem  frisætte bevidstheden.

Det giver stof til eftertanke, at en stor del af det arbejde og de bestræbelser man lægger for dagen som behandler, yoga- og meditationspraktiserende i realiteten er kompensation for energifattigt ustruktureret vand. Det energimættede og strukturerede vand er en betydelig ressource i behandlings- og bevidsthedsarbejdet og giver muligheder for bedre behandlingsresultater, større oplevelser og dybere erkendelser. Så lad det ikke være uprøvet.

 

til toppen

 
 

"Hvis du vil kende meningen med vand, så drik."

Zen talemåde


"Man bør aldrig glemme, at hvad der er sandt for vand i den frie natur, også gælder vandets reaktion i vores kroppe.

Hvis vi behandler vores kroppe som maskiner, vil de lide af stress og svigtende helbred.

Hvis vi viser dem respekt, lytter til deres signaler og tilstår dem den nødvendige hvile samt den bedste mad og det bedste vand, vi kan fremskaffe, så vil de reagerer tilsvarende.

Uanset hvad vi gør ved vand, falder det tilbage på os. Uanset hvad vi gør ved vores kroppe, falder det tilbage på os."


”Her er ti trin til et godt helbred ved hjælp af vand:

Start dagen med et glas vand. Dette skyller dine nyrer og afgifter dit system til den forestående dag.

Drik mindst otte glas vand dagligt. Hvis det er muligt, bør det være struktureret og filtreret vand – jo sundere vand jo lettere for kroppen at anvende.

Lyt til din krop. Lad være med at spise, hvis du ikke er sulten. Drik i stedet et glas vand.

Lær at forstå, hvad din krop fortæller dig. Hvis du har hovedpine, mavekneb, føler træthed eller har andre almindelige dårligdomme, så prøv at drikke et glas vand, før du griber til konventionel medicin.

Drik et glas vand en halv time, før du skal spise. Lad være med at drikke i forbindelse med selve måltidet.

Du optager vand gennem maden, så spis så vidt muligt økologisk dyrkede madvarer – det indeholdte vand er ikke forurenet.

Drik et glas vand, hvis du føler dig stresset eller nervøs. Det vil hjælpe med at holde kropsvæskerne i gang og bidrage til at berolige dig.

Spis fornuftigt. Du behøver ikke at tælle kalorier, kulhydrater eller fedtstoffer, men sørg for at opretholde en god indre hygiejne; din lever skal filtrere og nedbryde bakterier og virus fra mad og drikke, så drik rigeligt med frisk vand og undgå for meget færdiglavet mad (fastfood).

Lad være med at drikke for meget te, kaffe og alkohol. Når du alligevel lejlighedsvis gør det, bør du drikke rigeligt med vand for at kompensere.

Slut dagen af med et glas vand.”


Homøopatisk behandling er effektiv, fordi vand er i stand til at udtrække og oplagre visse typer af subtil energi, som har en målelig effekt på levende organismer.
Præparaterne virker direkte ind på energifrekvenserne i kroppen.

 
 
 
 
 

vandrøring.dk

vandrøring - rørende enkelt

opskrift på helsevand

 

Forside     Vandets kredsløb, natur og egenskaber     Vandrøring     Molekylestruktur     Lys og farver     Magnetfelter     Spiralbevægelser     Helbred    

Drik vand mod alm. sygdomme     Tænketank     Referencer og links m.m.     Nyt     Kontakt     Artikler

 

helbred