Læs sikkerhedshåndtering af Neodyniummagneter

 

du er her: magnetfelter

 

Magnetfelter

 


Jordens magnetfelt skabes af strømninger i jordens indre flydende del, der ligger 3000 km under jordens overflade. Jordens kerne består af jern og nikkel, som er smeltet på grund af det enorme tryk og den høje temperatur. Metallerne er flydende, og bevæger sig i samspil med jordens rotation - det skaber stærke elektriske strømme, og det er disse elektriske strømme, som danner jordens magnetfelt.

Da vandmolekyler er polære, vil de som en nål i et kompas indstille sig nord - syd efter magnetfelter, og et  magnetfelt stimulerer derved  vandmolekylerne til  at organiserer sig i den hexagonale molekylestruktur.

For millioner af år siden var jordens magnetfelt meget stærkere end det er i dag.  Når vand i magnetfelter organiserer sig i hexagonale strukturer, må vandet i fordums tid på jorden så have været fastere struktureret.  Både den tiltagende vandforurening og jordens svækkede magnetfelt er derfor i dag faktorer der hæmmer strukturdannelsen i vores vand.

I et hjørne af vandforskningen er man begyndt at interessere sig mere for den måde hvorpå magnetfelter påvirker vandets molekylestruktur, da man kan se at vandets struktur og egenskaber er tæt forbundet til vores sundhed.

Naturen, d.v.s. vandet selv, viser os under hvilke forhold det formår at organisere sig i den stabile molekylestruktur. Når vandet bevæger sig i sit frie løb i naturen, finder vandet sin egen vej i landskabet. I et kuperet terræn går vandet naturligvis efter det laveste punkt, men selv på jævne vandrette overflader vil vandet danne bugtninger og snoninger. Når vandet i sit løb skifter retning, men også når det skal udenom forhindringer, såsom små øer, store grene og sten i vandløbet, danner vandet naturligt hvirvler og strømspiraler. Spiralbevægelserne og hvirvlerne er vandets eget lille kraftværk, der fremmer dannelse af den optimale struktur og oplader vandmolekylet som et lille batteri.

I naturen foregår det under påvirkning af jordens magnetfelt, med undtagelse af de få steder på jorden hvor der også er stærke magnetiske lag i bjerge og i undergrund. Jordens magnetfelt er meget svagt, og forurening af vand generelt tiltagende, så der kan være vanskeligheder med at danne og fastholde molekylestrukturen i vandet.

Når vi rører vandet, gør vi der derfor i et stærkt polært magnetfelt der skabes af en kraftig neodyniummagnet. Vi får derfor vand med en molekylestruktur som er meget stabil med stærke hydrogenbindinger, som  kan bære den energi som vandmolekylerne oplader. Vandrøring i spiralbevægelser, er den proces som sikrer de hexagonalt strukturerede vandmolekyler i vandet en lang holdbarhed, idet strukturen er fremkommet ved vandets egne naturlige formkræfter, hvor spiralbevægelsen og magnetfeltet er forstærket og koncentreret langt udover hvad vandet oplever i naturen.

 

til toppen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vandrøring.dk

vandrøring - rørende enkelt

opskrift på helsevand

 

Forside     Vandets kredsløb, natur og egenskaber     Vandrøring     Molekylestruktur     Lys og farver     Magnetfelter     Spiralbevægelser     Helbred      

Drik vand mod alm. sygdomme     Tænketank     Referencer og links m.m.     Nyt     Kontakt     Artikler

 

magnet