Vands reaktion på lavfrekvent lyd

Klik på billedet og se videoen

 
 
 
 
 

 

 

 

Magneten bliver integreret i konstruktionen i den færdige prototype.

 

Højttalere bliver integreret i konstruktionen i den færdige prototype.

 
Tværsnit af mekanisk rørebeholder
 
du er her: nyt

 

Nyt

 

oktober 2013

Fremstil dit eget kildevand – mekanisk metode til strukturering af vand.

"Vi mennesker er efterhånden blevet så mange og så teknisk dygtige, at hele vor grønne planet bærer synlige tegn på vores tilstedeværelse. I nogle dele af verden skaber det problemer med tørke og hungersnød til følge, og i andre skaber det oversvømmelser og hungersnød. Tørke og oversvømmelser er en direkte følge af at vi har forandret den oprindelige balance så meget, at det giver os alvorlige problemer.

For bare 200 år siden var jorden stadig ren og naturlig. De lokale forureninger var voldsomme i nærområder (f. eks. Kulminer), men i jordens samlede regnskab betød det kun lidt.

I dag påvirker vores gøren og laden alle aspekter af jordens økologi, og i jordens vandkredsløb er det især tydeligt. Jeg vil her fokusere på vandkredsløbet i forbindelse med   kildevand.

På den uspolerede jord regnede det fra skyerne præcis som i dag. Det var destilleret vand der faldt ned fra skyerne som regndråber. Der var ikke så meget forurening i luften, så syreregn med skovdød til følge forekom kun i forbindelse med voldsomme og langvarige vulkanudbrud.

Regndråberne ramte jorden, og en del af vandet blev til bæk og senere hav, og det gik direkte til optagelse i planterødder til plantevækst og senere fordampning til regn.

Den resterende regn startede nu på turen gennem jordlagene til grundvandet. Grundvandet ligger selvfølgelig i forskellige dybder og mineralsammensætningen er meget forskellig fra sted til sted, men den altovervejende del af jordens overflade er karakteriseret af plantevækst på forskellige jordbundstyper hvorunder der ligger grundvand som lager til plantevækst.

Naturen er så viseligt indrettet, at jo mere plantevækst, des flere kilder. Der findes ikke en skov uden en kilde og samarbejdet mellem skov og kilde kan lettest iagttages i skovklædte bjerge. Højt oppe i bjergene springer de klareste kilder i skovene. Fæld skovene og kilderne udtørrer. Fæld skoven og kilden dør. Plant skoven og kilden springer.

Dette nære forhold mellem plantevækst og kilde muliggøres på grund af vandets helt unikke fysiske egenskaber: Vand er tungest ved 4º C og kan derfor bevæge sig fra kilden op til planterødderne når der er vækst og fordampning i skoven, og trække sig ned til grundvandet om vinteren når temperaturgradienten falder.

I gennemsnit regner man med at vandet opholder sig i jorden 30 – 50 år fra det falder som regn til det springer ud som en kilde. I den tid regnvandet opholder sig i jorden er det påvirket af jordens magnetfelt fordi vand jo er ekstremt polært og orienterer sig nord-syd. Vandet er ligeledes påvirket af en konstant elektromagnetisk stråling på 7,8 Hz, kendt som Schumannresonansen.

Schumannresonansen sammen med magnetfeltet og vandets bevægelser i jorden, bevirker at vandet under sit ophold i jordens mørke er topstruktureret og har optaget jordens naturlige mineraler. Det er sådan noget vand vi alle burde drikke.

Men ak, kilderne er tørret ud og det vand vi drikker fra hanerne er enten pumpet direkte op fra grundvandet, eller tappet som overfladevand fra en nogenlunde ren sø. Vandet indeholder som oftest pesticidrester, og mange andre underlige rester, og før det sendes ud til hanerne tilsættes det måske fluor og klor for at undgå bakterier. Dette døde vand er de fleste af os nødt til at drikke.

Som alternativ til det håndrørte strukturerede vand har vi valgt, med vores viden og erfaring at støtte et initiativ rettet til  en mekanisk løsning til fremstilling af kildevand, med behørig respekt for de naturkræfter rigtig kildevand er udsat for."

 
Mekanisk kildevand:

"Danpure anlæg – kemisk rent vand.
Den ægformede stentøjskrukke fyldes med 60 l kemisk rent vand, der til sidst løber gennem et mineralfilter så det har et mineralindhold på ca. 450 - 500 p.p.m.
En 12 V elmotor driver en lille sølvpropel der holder en konstant hvirvelbevægelse i krukken.
Elmotoren er forsynet med et styresystem så vandet røres 10 min mod uret efterfulgt af 10 min med uret. Så en halv times pause inden det gentages igen.

Efter 6 timer er vandet færdigt, og hvis der tappes 50 l vand i døgnet kan maskinen køre hele tiden, mens man løbende efterfylder krukken. Ellers kan man lade den køre ca. 2 timer i døgnet alt efter forbrug.

Schumannresonansen fremmer vandets strukturdannelse under den friktionsløse bevægelse vandet altid har i en ægform, og magnetfeltet understøtter vandets polære orientering i nord-syd.

Krukken skal være af keramik eller glas, og materialerne til leje, hane og propel, skal bestå af metaller der ikke aflader eller skader vandets struktur. Propellen er af rent sølv, for at give vandet en lille antiseptisk virkning.

Vi har efterhånden arbejdet med sundt drikkevand i snart 10 år. Vi har lært pok­kers meget om vand under processen og lærer til stadighed meget nyt.

Da vi erfarede de sundhedsmæssige fordele ved struktureret vand, har vi udfoldet store bestræbelser på at give metoden videre. Vi har lavet vandhjemmesiden og vi har holdt mange kurser i vandrøring.

Vi har prioriteret at afsætte de timer om ugen det kræver at forsyne en familie på 4 med håndrørt vand. Det er desværre ikke så let at indføre i en moderne familie med en sparsom fritid. Derfor støtter vi  initiativet rettet til at fremstille det strukturerede sunde drikkevand mekanisk.

Det er ikke håndrørt vand, så derfor kommer vandet til at mangle de menneskelige hydrogenbindinger der formidles til vandet under vandrørerens meditation. Men ellers er vandet af meget høj kvalitet.

Vi har som sagt taget udgangspunkt i de naturkræfter kildevandet er udsat for under jorden inden det springer rem som kildevand.

Da vandet jo ikke er i krukken i 30 år, men højst et par uger, har vi overdrevet samtlige naturkræfter i jorden, så vandet er udsat for en slags koncentreret overnatur i den tid det bearbejdes i krukken.

Krukken er af 3 cm. tyk stentøjsler, der er tyndt glaseret en gang, så vandet diffunderer en smule med omgivelserne. Krukken er naturligvis ægformet, så vandet i sin bevægelse inde i ægget, aldrig møder friktion, men kan bevæge sig helt frit og dermed optage energi.

Magneten sikrer en stærk polaritet og Schumannresonansen er meget behjælpelig i strukturdannelsen. Hele processen foregår i mørke, som under jorden, og måske skulle det også foregå under et svagt tryk (1,5 Atm), da kildevand jo er under et vist tryk og derfor bruser lidt når det kommer op til jordoverfladen.

Mineralindholdet har vi sat til ca. 450 - 500 p.p.m, lige som ved det rørte vand.

Sølvpropellen bevirker at vandet ikke bliver afladet, og den smule sølv der bliver frigivet til vandet er bakteriedræbende.

Det gode ved at drikke struktureret vand udsat for rene naturenergier er, at mange af de felter det moderne menneske udsættes for, er kunstige elektriske felter, der ikke er i fase med naturen.

Det rørte vands hovedegenskab er at det kun kan formidle energi der er i fase med naturen. Energier der ikke er i fase kan neutraliseres af struktureret vand, og er dermed et naturligt forsvar mod alle de kunstige felter vi dagligt er udsat for.

Link til video med spiralbevægelse og Schumannresonans: https://www.youtube.com/watch?v=ZYcipGkbOns

 

 

til toppen

 

vandrøring.dk

vandrøring - rørende enkelt

opskrift på helsevand

 

Forside     Vandets kredsløb, natur og egenskaber     Vandrøring     Molekylestruktur     Lys og farver     Magnetfelter     Spiralbevægelser     Helbred       

Drik vand mod alm. sygdomme     Tænketank     Referencer og links m.m.     Nyt     Kontakt     Artikler

 
 
 

 

nyt