du er her: spiralbevægelser

 

Spiralbevægelser

 


"Energispiraler ligger til grund for alt i naturen.

De sætter planternes safter i stand til at stige, dråber til at formes og DNA tråde til at åbnes og lukkes i overensstemmelse med den information, der formidles af det cirkulerende cellevand.

  Sundt vand danner naturligt spiraler, når det flyder."


De fleste mennesker ved nok om vand til ikke at drikke stillestående vand. Når vand har været stillestående længe nok, giver det betingelser for udvikling af bakterier og sygdomme. Men når vand løber frit, renser det naturligt sig selv. I naturen er bevægelse nøglen til sundt vand.  Det eneste tidspunkt hvor vand kan transformere påvirkninger, er når det er i bevægelse.

Vand i frit løb, former flader og lag mens det bevæger sig, flader og lag som folder og glider ind over hinanden, og tillader vandet at udvide sig og trække sig sammen. Når lagene af vand i spiralbevægelsen folder ind over hinanden optager vandet ilt, og ved hver udvidelse og sammentrækning optager vandet energi. Bevægelse og energiernes svingninger og resonans åbner molekylernes struktur, stimulerer til opbygning af den hexagonale organisation og øger indholdet af ilt og energipotentialet i vandet.

Naturen bruger de gentagne spiralbevægelser, til at samle energi og vedligeholde og støtte energiopbygning,  lige fra den mindste DNA-streng til den største galakse. Ved at iagttage vand i bevægelse kan man tydeligt se de gentagne spiralbevægelser i strømhvirvler. Spiralbevægelserne virker ved at rense vandet for forurenende indhold, opløse aftryk af forstyrrende frekvenser i vandet, mens det på samme tid optager mineraler og opbygger struktur.

Det strukturerede vand vi bestræber os på at lave er karakteriseret ved at det indeholder energi i form af hydrogenbindinger. Det kan være lidt vanskeligt at forstå men det kan opfattes nogenlunde som følger:

"Hvis vi rører destilleret vand i tønden er formlen for det strukturerede vand simpelst mulig: Ren H2O. Det vil sige at vi med lys og røring forstærker den eneste hydrogenbinding der findes i rent destilleret vand. Den har selvfølgelig et maksimumspotentiale, men det er en og samme frekvens vi hele tiden vedligeholder hvis vi rører destilleret vand.

Nu findes destilleret vand slet ikke i naturen, destilleret vand er bare at betragte som en arbejdshypotese i forhold til rørt vand

Vores vand indeholder jo kisel og andre cellesalte svarende til en ledningsevne (ionisering) på ca. 300 ppm. Når vi nu strukturerer vandet under røringen, er der pludselig enormt mange muligheder for hydrogenbindinger, da vandet jo består af meget andet end ilt og brint.

Hvis man fotograferer et iskrystal bestående af destilleret vand vil det være en smuk men dog kedelig sekskant. Hvis man fotograferer et hvert andet sekskantet vandmolekyle vil variationsmulighederne være mangfoldige og det er derfor man siger, at man ikke kan finde to ens iskrystaller i naturen.

Den mangfoldighed af hydrogenbindinger i det strukturerede vand holder vandet selv styr på hvis det tilføres energi. Når vandet er struktureret på et plan og det stadig tilføres energi, har det mulighed for (ligesom i fysikkens kvantespring) at strukturere sig på et højere niveau.

Det er det man forstår ved vandets hukommelse. Har vandet engang været struktureret på et højt niveau, vil det altid huske det, og strukturere sig der igen, når lejligheden byder sig.

Dårligt vand er kendetegnet ved nogle forurenende stoffer der modvirker vandets struktursøgende tendens, så vandet forhindres i at strukturere sig. Det er disse stoffer der udskilles som kolloider under røringen og som derved mister deres kemiske binding til vandet og bundfældes."

Naturen bruger også andre naturkræfter til at energioplade, rense og strukturere vand. Det inkluderer jordens magnetfelt, stråling fra solen; mineraler, salte og sporstoffer som understøtter stabiliteten i vandets struktur, og andre kræfter som det er vanskeligt at identificere og beskrive. Selv om vi kan synes at vi ved meget om vandet og naturen, må vi i ydmyghed konstatere at der er endnu mere vi endnu ikke forstår.

 

til toppen

 
 

"Energispiraler ligger til grund for alt i naturen.

De sætter planternes safter i stand til at stige, dråber til at formes og DNA tråde til at åbnes og lukkes i overensstemmelse med den information, der formidles af det cirkulerende cellevand.

  Sundt vand danner naturligt spiraler, når det flyder."


Temperaturen i midten af en strømhvirvel er lavere end i de ydre lag.

Køligt vand er mere livligt og modtageligt for fysisk og energimæssig information.


I centrum af en strømhvirvel har vandet stor fart på, og dette skaber en høj ionisering.
Dette betyder, at vandet er i stand til konstant at skabe nye kombinationer af de elementer, det fører med sig, og dermed fremme dannelsen af elektromagnetiske energier.

 
 
 
 
 
 
 
 

vandrøring.dk

vandrøring - rørende enkelt

opskrift på helsevand

 

Forside     Vandets kredsløb, natur og egenskaber     Vandrøring     Molekylestruktur     Lys og farver     Magnetfelter     Spiralbevægelser     Helbred    

Drik vand mod alm. sygdomme     Tænketank     Referencer og links m.m.     Nyt     Kontakt     Artikler

 

spiral